Implantaten

Wat als je een tand of kies mist?

Als er tanden of kiezen verloren zijn gegaan is het vaak wenselijk deze te vervangen. Een van de oplossingen is het plaatsen van een of meer implantaten in het kaakbot waarop een kroon of een brug gemaakt kan worden. Implantaten bieden een prima mogelijkheid om de kauwfunctie en esthetiek van het gebit te herstellen.

Kan een implantaat altijd geplaatst worden?

Voor het plaatsen van implantaten is het belangrijk dat de mond gezond is en dat u in staat bent uw mond goed schoon te houden. Als er tandvleesontstekingen zijn, parodontitis, wortelpuntontstekingen of gaatjes dan zullen deze eerst behandeld moeten worden. Afhankelijk van de staat ven het gebit en de moeilijkheidsgraad zal er een uitgebreid of beperkt onderzoek noodzakelijk zijn. Hierbij wordt duidelijk waar de implantaten moeten worden geplaatst en naar aanleiding van deze planning kan dan worden vastgesteld of er zondermeer een implantaat kan worden geplaatst of dat dit eventueel gecombineerd moet worden met aanvulling van bot. In sommige gevallen is het noodzakelijk het bot apart op te bouwen en na genezing hiervan de implantaten te plaatsen. Dit wordt ook wel aangeduid als “topdown“ treatment.

Belangrijke anatomische structuren als zenuwen en bijholtes worden duidelijk zichtbaar en chirurgische risico’s worden daardoor duidelijk minder groot.

Meteen door!

In een aantal gevallen kan bij het verloren gaan van een tand of kies meteen een implantaat worden geplaatst. Het is belangrijk dat er geen ontsteking aanwezig is. Bij bijvoorbeeld breuk van de wortel kan een tand worden verwijderd en kan direct daarna een implantaat worden geplaatst. Meestal kan de kroon op het implantaat meteen worden vervaardigd. Deze procedure wordt vooral uitgevoerd om de esthetiek van de zachte weefsels te behouden.

Een nieuw gebit

Het komt zelden voor dat na het plaatsen van implantaten complicaties optreden. De algemene gezondheid is belangrijk. Mensen die roken, mensen met diabetes en mensen die een actieve Parodontitis hebben doorgemaakt hebben een hogere kans op verlies van implantaten. De risico's zullen altijd vooraf met u worden besproken. Het grote verschil tussen een implantaat en eigen tand of kies is het afwezig zijn van een parodontaal ligament . Dit zijn vezels die de tand met het kaakbot verbinden. Deze vezels zijn zeer goed doorbloed en dit is ook de eerste lijn van defensie waarbij afweer plaatsvindt. Bij een implantaat is het bot direct met het implantaat verbonden. Deze verbinding mist de goede doorbloeding en is gevoeliger voor indringers (bacteriën) van buitenaf. Bij een goede verzorging en regelmatig bezoek bij de mondhygiëniste zijn de risico’s op complicaties echter klein. Net als uw eigen tanden en kiezen zijn kronen op implantaten aan slijtage onderhevig. Omdat de kronen en bruggen meestal met de implantaten via schroeven zijn verbonden is het mogelijk deze te demonteren, te vernieuwen of zelfs van een andere constructie te voorzien. Behoudens bacteriële problematiek of overbelasting gaan implantaten zeer lang mee.