Telefoonnummer: 070-3615146

Waarom verwijzen?

Parodontologie

Wanneer u optimale diagnostiek en zorgverlening wenst uit te besteden voor uw patiënten met parodontale aandoeningen staan wij als gekwalificeerd en service minded team voor u en uw patiënten klaar. In geval van spoed situaties met parodontale achtergrond krijgt de patiënt op uw verzoek voorrang.
Onze parodontologen zijn allen erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP). Onze mondhygiënisten zijn intern en extern nageschoold in de parodontologie. Over het waarborgen van onze kwaliteit in patiënten behandeling.
top ↑

 

Implantologie

Op verwijzing voeren wij implantologische behandelingen uit. Wij hebben ons m.n. toegelegd op vaste prothetiek op één of meerdere implantaten. Wij doen de implantologie behandeling als geïsoleerde behandeling bij de patiënt wanneer u de overige tandheelkundige zorg verleent. Wanneer u en uw patiënt dat wensen kan een totaalplan aan ons worden uitbesteed. Voorwaarde voor implantologie is in alle gevallen een gezonde restdentitie met een gezond parodontium. Bij de volledige edentate patiënt is een gezonde mucosa een voorwaarde.
top ↑

 

Peri-implantitis

Helaas blijkt peri-implantitis een niet gering deel uit te maken van de tegenwoordige verwijzingen. Zodoende hebben wij ook op dit terrein ervaring opgedaan en kunnen wij uw patiënten bijstaan met diagnostiek, prognose bepaling en behandeling van peri-implantitis.
top ↑

 

Wat kunt u van ons verwachten

Ons behandelteam zal u en uw patiënten vanaf het eerste telefonisch contact correct en behulpzaam te woord staan. Patiënten met acute problemen nemen wij zonodig dezelfde dag of binnen enkele dagen in behandeling. Dit betreft kinderen met progressieve vormen van parodontitis, zwangeren, medisch gecompromitteerden zoals hart- of orgaantransplantatie patiënten die voorafgaand aan operatieve behandeling focus vrij dienen te zijn. Ook necrotiserende ulcerende gingivitis (NUG) of necrotiserende ulcerende parodontitis (NUP) zien wij direct na verwijzing. Overige patiënten kunnen binnen enkele weken rekenen op een afspraak voor parodontaal of pre-implantologisch onderzoek. Alle gegevens van het klinisch en röntgenologisch onderzoek alsmede een samenvattend verslag met diagnose, prognose bepaling en een behandelingsvoorstel worden u spoedig en uiterlijk binnen één week toegezonden.

Indien u dat wenst kan telefonisch overleg plaatsvinden. Uw patiënt ontvangt een kopie van het verslag en een begroting voor de voorgestelde behandeling.
top ↑

Contact

Parodontologische Kliniek Den Haag
Koninginnegracht 56
2514 AE  Den Haag

Tel: 070-3615146
E-mail: info@paro-denhaag.nl

 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag:
7:45 - 16:30
Dinsdag:
7:45 - 16:30
Woensdag:
7:45 - 16:30
Donderdag:
7:45 - 16:30
Vrijdag:
7:45 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan onze praktijk?

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022