Telefoonnummer: 070-3615146

Veelgestelde vragen

Is een behandeling pijnlijk?

De behandelingen bij de mondhygiëniste worden in den regel niet als pijnlijk ervaren. Echter: een ieder heeft zijn eigen pijngrens, en indien dit wenselijk blijkt kan de behandeling onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. De ervaring heeft ons geleerd dat de patiënte zich vooral tijdens de eerste behandelingsfase laat verdoven. De chirurgische behandelingen worden altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

Lees meer

 

Hoe kan ik mijn gegevens mee krijgen?

Desgewenst kunnen wij op verzoek uw gegevens op cd zetten. Wij vragen hiervoor een vergoeding van € 10,00 (incl. BTW). Wij verzoeken u de cd bij ons op te komen halen, en de kosten te voldoen aan onze receptie.

 

Kan ik na een behandeling aan het werk?

Werken na een behandeling bij de mondhygiëniste mag geen probleem zijn. Op de dag waarop een operatieve behandeling is uitgevoerd worden drukke, veel vergende werkzaamheden afgeraden. Zware lichamelijke inspanning kan beter enkele (3-4) dagen achterwege worden gelaten.

Op de dag van de tandvleesoperatie is het verstandig om voldoende te eten voordat u naar de praktijk komt, en het wat betreft uw werkzaamheden rustig aan te doen. Intensief sporten wordt absoluut afgeraden. In den regel vallen de nabezwaren de volgende dagen erg mee. Er kan zich echter enige pijn, zwelling, bloeding, verkleuring van het gezicht en vermoeidheid voordoen. Operaties in de onderkaak geven vaker aanleiding tot nabezwaren dan die in de bovenkaak. Eenvoudige pijnstillende middelen zijn vrijwel altijd toereikend voor de bestrijding van eventuele post-operatieve pijn. Na de tandvleesoperatie zult u het geopereerde gebied gedurende 1 tot 2 weken niet mechanisch mogen reinigen, wat wil zeggen, dat u dat gebied niet mag poetsen en daar geen interdentale hulpmiddelen zult mogen gebruiken. U krijgt dan voor die periode een bacteriedodend spoelmiddel voorgeschreven. Na de operatieve behandeling kunnen de tandhalzen in het behandelde gebied gevoeliger zijn voor prikkels als warm, koud, zoet, zuur of aanraken. Meestal is deze gevoeligheid tijdelijk. Maar om sneller door deze periode van gevoeligheid heen te komen kunnen er een aantal hulpmiddelen worden gebruikt.

 

Kunnen er complicaties optreden?

Theoretisch kan dit; in de praktijk gebeurt dit maar zeer zelden. Wel is het voor ons van groot belang om op de hoogte te zijn van uw algehele gezondheid; ziekten, medicijngebruik en leefgewoonten. Om die reden wordt u voorafgaand aan het eerste onderzoek gevraagd om een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Mochten zich hierin in het verloop van uw behandeltraject in onze kliniek veranderingen voor doen dan is het belangrijk om deze aan ons te melden.

 

Waarom neemt een behandeling veel tijd in beslag?

Zowel bij het eerste onderzoek als bij de evaluatie onderzoeken wordt iedere tand of kies rondom bekeken en bemeten. Ook hechten wij er grote waarde aan dat u niet alleen begrijpt hoe de parodontale problemen zijn ontstaan en wat de behandelingsmogelijkheden en beperkingen zijn, maar ook wat u zelf dient te doen om uw mond zolang mogelijk gezond te houden.

Bij de behandelingen door de mondhygiëniste wordt iedere millimeter van het worteloppervlak gereinigd. De bacteriële afzettingen zitten soms erg vast, en zijn niet altijd even makkelijk verwijderbaar. Ook wordt er tijd besteed aan het begeleiden van de patiënt naar een optimale mondverzorging.

 

Wat is de beste tandenborstel?

Onze voorkeur gaat uit naar een electrische tandenborstel, omdat deze bij een juist gebruik aanzienlijk meer tandplaque verwijdert dan een handtandenborstel.
Wij zijn erg te spreken over de electrische tandenborstel van Braun-Oral B met een hoog toerental (bijvoorbeeld type Professional Care).

 

Is elektrisch poetsen beter?

In feite wel: het is in iedergeval gemakkelijker en effectiever. Uiteraard zijn er patiënten die het voor elkaar krijgen om met een handtandenborstel een goede mondhygiëne te bewerkstelligen; het betreft echter een enkeling.

Lees meer

 

Wat is de beste tandpasta?

Dit hangt van een aantal specifieke situaties af. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van gevoelige tandhalzen, dan zijn er een aantal tandpasta’s waar stoffen in verwerkt zijn die de gevoeligheid kunnen verminderen. Voor die patiënt is dat op dat moment de juiste pasta. In het algemeen is de meerwaarde van een tandpasta gering; het grootste gedeelte van de tandplaque wordt mechanisch (met de borstel/ragers/stokers/ect.) verwijderd, en niet chemisch (met de tandpasta).
Het is echter wel van groot belang dat uw tandpasta fluoride bevat, om de kans op het ontstaan van wortelcariës te verkleinen.

 

Wanneer kan mijn tandarts met restauratieve of cosmetische behandeling van start gaan?

Het is van groot belang dat het steunweefsel rond uw tanden en kiezen gezond is alvorens er met de restauratieve vervolgbehandeling wordt begonnen.
U kunt zich mogelijk voorstellen dat het maken van een kroon of brug op een zwakke tand of kies vaak niet meer zinvol is. Een ander belangrijk gegeven is dat het tandvlees met het gezonder worden samentrekt; pas als er geen verdere terugtrekking van het tandvlees optreedt zal een cosmetische behandeling effectief kunnen zijn.

 

Hoe zien mijn tanden en kiezen er na de tandvleesbehandeling uit?

Dit hangt volledig af van de ernst van de situatie waarmee u bij aanvang van de behandeling bij ons binnen komt. Indien uw tandvleesproblemen tijdig zijn gesignaleerd, dan zal de schade aan het kaakbot in den regel nog beperkt zijn, en dat zal het tandvlees gedurende de behandeling slechts weinig terugtrekken. Het kaakbot bij de kiezen is vaak verder aangetast dan bij de tanden; als het tandvlees bij de kiezen terugtrekt door het genezingsproces dan zal dat niet of nauwelijks zichtbaar zijn tijdens spreken of lachen. Heeft u bij de voortanden reeds teruggetrokken tandvlees, zijn er spleetjes ontstaan, zijn de tanden van stand verandert of uitgezakt, of staan er voortanden los, dan zal het elimineren van de ontsteking er in den regel ook toe bijdragen dat het tandvlees verder terugtrekt.

 

Is het mogelijk om spleten te sluiten en mijn tanden weer recht te zetten?

Na het succesvol beëindigen van een tandvlees behandeling is het vaak mogelijk de tanden recht te zetten en spleten te sluiten. Dit gebeurt met een vaste beugel. De behandeling wordt uitgevoerd door een orthodontist op verwijzing van uw eigen tandarts.

 

Wordt er ook met laser behandeld?

Tot op heden heeft wetenschappelijk onderzoek niet aangetoond dat de resultaten met een laserbehandeling beter zijn dan die welke zonder laser worden uitgevoerd. Er wordt om die reden in onze kliniek (nog) niet met een laser gewerkt.

 

 

Moet ik direct bij u betalen?

U dient bij een aantal behandelingen direct bij ons aan de balie te voldoen.
(klik hier voor verdere uitleg)

 

Wordt er zorgvoldig omgegaan met al mijn gegevens?

Er wordt op een zorgvuldige wijze met uw gegevens omgegaan. De behandelaren (tandarts-parodontoloog, tandarts-implantoloog en mondhygiënisten) gaan conform het (medisch) beroepsgeheim (art. 88 wet BIG, www.bigregister.nl) met uw gegevens om.
Het overige personeel is daar eveneens aan gehouden.

 

Ik wil graag een kopie van de nota.

Via de website van www.infomedics.nl kunt u een kopie van een nota opvragen.

 

Kan ik een termijnregeling treffen?

U kunt een termijnregeling treffen na overleg met Infomedics.
Zie website van www.infomedics.nl

 

Bent u niet tevreden?

Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent, proberen wij samen met u om tot een oplossing te komen. Meestal lukt dat ook. Het kan echter voorkomen dat wij er samen niet uitkomen. U kunt dan met uw klacht terecht bij de NMT, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De NMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling van de NMT zijn geen kosten verbonden. (Download hier de folder Klachtenregeling Tandarts.)

Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de NMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Wilt u persoonlijk advies of informatie dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012.

 

Gaat de nota direct naar de zorgverzekeraar?

Nee, u dient bij een aantal behandelingen direct bij ons aan de balie te voldoen.
(klik hier voor verdere uitleg.)

Bij geen directe betalingen zult u de nota ontvangen van ons administratiekantoor www.infomedics.nl.
(klik hier voor verdere uitleg.)

 

Hoeveel bedraagt het wegblijftarief?

De kosten voor een niet nagekomen afspraak kunnen zijn afhankelijk van de ingeplande behandeling en de tijd die daarvoor ingepland staat. 

 

Pijnklachten

Wanneer u als reeds bestaande patiënt bij ons een pijnklacht heeft neemt u dan telefonisch contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van het Tandarts Bemiddelings Bureau, deze zal de pijnklacht doorgeven aan de dienstdoende parodontoloog. De parodontoloog beslist vervolgens welke actie noodzakelijk is.

 

Contact

Parodontologische Kliniek Den Haag
Koninginnegracht 56
2514 AE  Den Haag

Tel: 070-3615146
E-mail: info@paro-denhaag.nl

 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag:
7:30 - 16:30
Dinsdag:
7:30 - 16:30
Woensdag:
7:30 - 16:30
Donderdag:
7:30 - 16:30
Vrijdag:
7:30 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan onze praktijk?

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022