Tarieven

De Parodontologische Kliniek Den Haag maakt gebruik van de Uniforme Particuliere Tarieven voor tandartsen (UPT). Deze zijn vastgesteld door de overheid (NZa).

Voor elke behandeling die het bedrag van 250,00 euro overschrijdt zullen wij u vooraf een begroting verstrekken.

Betalingsvoorwaarden

Niet nagekomen afspraken

Wij zijn genoodzaakt om afspraken die later dan 48 uur van te voren zijn afgezegd of niet zijn nagekomen bij u in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk niet of te laat verschijnen op uw afspraak kunnen wij niet instaan voor de continuïteit van uw behandeling. Op alle behandelingen zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics.nl van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden.