Telefoonnummer: 070-3615146

Implantaten

Waarom implantaten?

  • U mist één of meerdere tanden of kiezen.
  • U staat op het punt om één of meerdere tanden en kiezen te verliezen.
  • U wilt graag mooie, natuurlijke en stevige vervangende tanden en kiezen die aan voelen alsof zij uw eigen gebitselementen zijn.

Dan zijn implantaten mogelijk voor u de juiste oplossing.

 

Een implantaat, wat is dat?

Bij verlies of te kort aan één of meerdere tanden en kiezen kunnen deze worden vervangen met implantaten. Implantaten zijn kunstwortels die in de kaak worden geplaatst. Deze vervangen de verloren wortels en dienen als fundament voor één kroon, een brug of een kunstgebit. De implantaten zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk hoogwaardig materiaal waar bot zich aan hecht.

top ↑

 

Zijn implantaten voor iedereen geschikt?

In principe wel. Toch is er voldoende kaakbot nodig om een implantaat te plaatsen. Waar bot ontbreekt kan dat in vele gevallen opnieuw worden opgebouwd. Dat betekent meestal één of meerdere extra behandelingen en een langere behandelingsduur alvorens de kroon of brug geplaatst kan worden.

Als u tandvleesontstekingen of parodontitis heeft dienen deze voorafgaand aan het plaatsen van een implantaat succesvol te zijn behandeld. Aan de hand van zorgvuldig onderzoek van uw mond en beoordeling van röntgenfoto’s die wij bij u zullen maken kan worden vastgesteld of implantaten bij u kunnen worden geplaatst. Na een zorgvuldige planning kunnen implantaten bijna altijd succesvol en zonder noemenswaardige klachten worden geplaatst. Optimale zelfzorg is een voorwaarde voor het langdurig behoud van implantaten.
top ↑

 

Zijn er ongemakken en risico’s bij implantaten?

Direct na het plaatsen van implantaten kan enige zwelling, verkleuring van de huid of napijn ontstaan. Dit is van voorbijgaande aard. Het komt in enkele gevallen voor -en dan meestal bij rokers -dat een implantaat niet inheelt en daarom verwijderd moet worden.

Bij iemand met tandvleesontsteking of parodontitis is het risico op verlies van niet alleen de eigen tanden en kiezen maar ook van implantaten vergroot. Behandeling van deze aandoeningen is noodzakelijk voorafgaand aan het plaatsen van implantaten. Ook is in dat geval extra aandacht voor controles en mondhygiënische nazorg wenselijk voor het behoud van de implantaten en de natuurlijke tanden en kiezen.
top ↑

 

Afspraak maken met verwijsbrief

Met een verwijsbrief van uw tandarts kunt u een afspraak maken voor implantaat onderzoek. Dit geldt ook als u reeds bij ons behandeld bent voor parodontitis.

 

Wie doet het implantaat onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd deels door de implantoloog en deels door de teamprothetist. In overleg maken zij voor u een behandelplan en de daarbij behorende begroting. De begroting wordt u toegestuurd en het plan wordt aan u uitgelegd. Indien u toestemming kunt verlenen aan het plan en de daarbij behorende begroting worden er met u afspraken gemaakt en u ontvangt nadere informatie over het gedetailleerde verloop van deze afspraken. Indien uw medische situatie dat noodzakelijk maakt voert de implantoloog voorafgaand aan het implanteren overleg met uw behandelend arts.

top ↑

 

Wie plaatst de implantaten?

De implantoloog plaatst de implantaten en voert indien nodig de botopbouw uit. Het bot waarmee wordt opgebouwd kan meestal uit de eigen kaken worden gehaald en worden aangevuld met kunstbot. Bij zeer uitgebreide botdefecten waarbij grote bottransplantaten van buiten de kaken wenselijk zijn zal de implantoloog daarvoor verwijzen naar een daarin gespecialiseerd kaakchirurg.

top ↑

 

Wie plaatst de kronen, bruggen en prothesen op de implantaten?

De prothetist plaatst de kronen, bruggen of prothesen op de implantaten. Afhankelijk van de situatie in de mond kan dit binnen enkele uren, dagen of pas na enkele maanden plaats vinden. Vaak worden op implantaten eerst voorlopige kronen of bruggen geplaatst. Na chirurgische botopbouw mag het implantaat niet worden belast en kan er zodoende geen kroon of noodkroon op. Er treedt vertraging op in afwachting van de genezing van het opgebouwde bot. In dat geval zal u tijdelijk een noodvoorziening dragen waarmee u esthetisch en functioneel geholpen bent. U wordt vooraf geïnformeerd over het bij u te verwachten verloop van behandeling en behandelingsduur.

top ↑

Contact

Parodontologische Kliniek Den Haag
Koninginnegracht 56
2514 AE  Den Haag

Tel: 070-3615146
E-mail: info@paro-denhaag.nl

 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag:
7:30 - 16:30
Dinsdag:
7:30 - 16:30
Woensdag:
7:30 - 16:30
Donderdag:
7:30 - 16:30
Vrijdag:
7:30 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan onze praktijk?

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022