Telefoonnummer: 070-3615146

Visie

De Parodontologische Kliniek Den Haag vult haar missie in door met gekwalificeerd personeel één team te vormen. Het team werkt volgens evidence-based protocollen, opgesteld op basis van de geldende internationale wetenschappelijke literatuur.

Het team bestaat uit parodontologen, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP), gediplomeerde mondhygiënisten en mondzorgkundigen, gecertificeerde preventieassistenten, tandartsassistenten, receptionisten, administratief personeel. Voor alle beroepsgroepen zijn de competenties beschreven in het kwaliteitshandboek. Alle beroepsgroepen volgen op hen toegespitste bij- en nascholing op zowel nationaal als internationaal niveau en zij volgen de op hen van toepassing zijnde wetenschappelijke literatuur.

Behandelaars en ondersteunend personeel worden geselecteerd op hun communicatieve eigenschappen en worden intern en extern getraind in servicegerichtheid. De kliniek streeft naar een optimale transparantie jegens haar patiënten door ruime mondelinge en schriftelijke informatie te verstrekken op zowel het vakkundige vlak als op het vlak van de financiële kant van de geboden zorgverlening. Het aan de patiënt toesturen van kopieën van alle verslagen aan de verwijzer en van alle verwijzingen naar overige behandelaars dient ter ondersteuning hiervan.

De kliniek streeft naar het bieden van tandheelkundige zorg op hoog niveau. Indien geïndiceerd vindt overleg plaats met de eigen tandarts en overige tandheelkundige disciplines om tot een optimaal behandelresultaat te komen. Om onze behandeling veilig te kunnen uitvoeren zal in voorkomende gevallen overleg worden gevoerd met huisarts, behandelend medisch specialist of andere bij de patiënt betrokken medische hulpverlener, na toestemming van de patiënt.

Door middel van regelmatige staf- en praktijkvergaderingen worden protocollen en implementatie daarvan geactualiseerd en veiligheidsaspecten besproken.  In structureel geplande beoordelingsgesprekken van elk personeelslid wordt het functioneren geëvalueerd en bijgestuurd. Toegang tot de door de kliniek benoemde vertrouwens-persoon biedt elk personeelslid wanneer nodig de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek.

De praktijk is uitgerust met moderne apparatuur dat protocollair wordt onderhouden. Slechts de beste materialen worden gebruikt. Alle wettelijk voorgeschreven maatregelen zijn genomen met betrekking tot hygiëne, steriliteit en röntgenhygiëne.

Middels visitaties door de NVvP, en periodieke enquêtes onder patiënten en verwijzers evalueert de Parodontologische Kliniek Den Haag haar functioneren en tracht de verkregen informatie te benutten om de praktijkvoering verder te optimaliseren. Suggesties en adviezen van patiënten en verwijzers worden ook buiten deze enquêtes zeer gewaardeerd.

De Parodontologische Kliniek Den Haag is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Contact

Parodontologische Kliniek Den Haag
Koninginnegracht 56
2514 AE  Den Haag

Tel: 070-3615146
E-mail: info@paro-denhaag.nl

 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag:
7:30 - 16:30
Dinsdag:
7:30 - 16:30
Woensdag:
7:30 - 16:30
Donderdag:
7:30 - 16:30
Vrijdag:
7:30 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan onze praktijk?

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022