Telefoonnummer: 070-3615146

Missie

De Parodontologische Kliniek Den Haag streeft er naar een moderne, innovatieve verwijspraktijk te zijn waar hoogwaardige professionele zorg wordt verleend op  het gebied van de parodontologie en de implantologie in een veilige omgeving en met een persoonlijke benadering van de patiënten. De kliniek streeft naar een praktijkvoering waar een hoge mate van informatieverschaffing en transparantie in de verhouding tussen de geboden zorgverlening en de daaraan verbonden kosten leidt tot tevreden patiënten en verwijzers. Het is de intentie van de kliniek om patiënten van alle leeftijden te willen ontvangen. Medisch gecompromitteerde patiënten parodontaal behandelen is voor de kliniek een speerpunt.

De kliniek streeft naar een hecht team waar professionaliteit, verantwoordelijkheid, innovatieve geest, empathie, servicegerichtheid, teamgeest en kostenbewust zijn een klimaat schept dat leidt tot tevreden medewerkers die in een veilige werkomgeving en goede werksfeer zich inzetten voor een optimale samenwerking, duurzame zorgverlening, innovatie en continuïteit.

De kliniek streeft door transparante communicatie omtrent verwezen patiënten, periodieke wetenschappelijke nieuwsvoorziening en aanbod voor nascholing naar een nauwe samenwerking met haar verwijzers, hetgeen een gezamenlijke optimale zorgverlening aan de verwezen patiënten ten goede komt.

De bedrijfsprocessen zijn actueel en goed gedocumenteerd.
Tevens streeft de directie van de kliniek er naar een systematiek te implementeren om voortdurend en aantoonbaar activiteiten en processen te evalueren en waar nodig te herzien, actualiseren en verbeteren. Daarbij wordt het bewustzijn van alle medewerkers van hun medeverantwoordelijkheid voor het welslagen hiervan inzichtelijk gemaakt.

De directie staat open voor overleg over de haalbaarheid van verbeteringen aangegeven door het personeel. Dit is ook het geval voor verbeteringen die worden voorgesteld door patiënten en verwijzers in de periodiek aangeboden enquêtes of ad hoc aangeboden advies.

De kliniek zal jaarlijks ten goede van het bereiken van haar doel nieuwe meetbare doelstellingen ontwikkelen, begeleiden en evalueren op haalbaarheid.

Contact

Parodontologische Kliniek Den Haag
Koninginnegracht 56
2514 AE  Den Haag

Tel: 070-3615146
E-mail: info@paro-denhaag.nl

 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag:
7:30 - 16:30
Dinsdag:
7:30 - 16:30
Woensdag:
7:30 - 16:30
Donderdag:
7:30 - 16:30
Vrijdag:
7:30 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan onze praktijk?

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022