Telefoonnummer: 070-3615146

Onze werkwijze

Verwijzing

Patiënten worden op basis van verwijzing aangenomen.
Een second opinion onderzoek op verzoek van een patiënt is mogelijk.
Daaropvolgende behandeling kan echter pas na verwijzing.

 

Parodontaal onderzoek

Bij het eerste onderzoek van een nieuwe patiënt wordt de toestand van het gebit, eventuele implantaten, en het parodontium gedocumenteerd aan de hand van een parodontiumstatus, aangevuld met de noodzakelijke röntgenfoto’s en mogelijk een bacteriologisch onderzoek. De patiënt wordt door de parodontoloog uitvoerig geïnformeerd over de ontstaanswijze van parodontitis en/of peri-implantitis, het voorlopige behandelplan en de bijbehorende kostenbegroting. Naar aanleiding van deze informatie kan hij of zij beslissen of de behandeling gewenst is. De verwijzende tandarts/mondhygiënist wordt schriftelijk uitgebreid op de hoogte gesteld van de bevindingen en kopieën van de röntgenfoto’s worden meegestuurd.
De patiënt ontvangt een kopie van het verslag.

 

Initiële behandeling

De meeste patiënten worden vervolgens in drie tot vijf bezoeken initieel parodontaal/peri-implantair behandeld. Deze behandeling bestaat uit:

  1. Uitgebreide instructie en begeleiding naar een optimaal niveau van mondhygiëne.

  2. Voedingsanalyse in voorkomende gevallen.
  3. Verwijderen van tandsteen.
  4. Scaling en rootplaning: het grondig reinigen en glad maken van het worteloppervlak en/of het implantaat bij pockets dieper dan 3 mm.
  5. In overleg met de verwijzende tandarts eventueel bijwerken van restauraties.
  6. Polijsten.
  7. Indien nodig wordt er een bacteriologisch onderzoek uitgevoerd; aan de hand van de uitslag wordt dan bepaald of ondersteuning van de initiële behandeling met antibioticum zinvol is.

 

Herbeoordeling

Een herbeoordelingsonderzoek door de parodontoloog vindt meestal plaats drie maanden na afloop van de initiële behandeling. Aan de hand van de ervaringen en wensen van de patiënt en de uitkomsten van een nieuw uitgebreid onderzoek wordt het voorlopige behandelplan – waar nodig – aangepast en worden afspraken gemaakt voor vervolgbehandelingen.
De verwijzende tandarts/mondhygiënist wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Voortgezette behandeling

Als het ontstekingsproces is geëlimineerd en de mondhygiëne adequaat is, blijft de patiënt onder controle van de parodontoloog en de mondhygiënist of wordt terugverwezen naar de eigen tandarts/mondhygiënist. Indien de initiële parodontale behandeling niet heeft geleid tot een gezond parodontium en het ontstekingsniveau – ondanks een goede mondhygiëne – onevenredig groot is, dan zal chirurgische behandeling plaatsvinden.
Zo nodig zal de initiële parodontale behandeling worden voortgezet tot de chirurgische behandeling.

Bij een aantal patiënten zal – indien niet eerder verricht – alsnog een bacteriologisch onderzoek worden uitgevoerd. De uitslag van dit onderzoek leidt in bepaalde gevallen tot een ondersteuning van de behandeling met een antibioticum, voorafgaand of aansluitend op een eventuele chirurgische ingreep.

 

Evaluatie van de operatieve behandeling

Ongeveer 3 tot 12 maanden na de operatieve behandeling vindt een controleonderzoek plaats door de parodontoloog. Het bereikte behandelingsresultaat wordt vastgelegd. Hierbij worden eventuele restauratieve implicaties met de patiënt en de verwijzende tandarts besproken en wordt een schema voor controlebehandelingen voor de komende periode opgesteld.

 

Nazorg

Patiënten die een initiële behandeling of ook een chirurgische behandeling hebben ondergaan, komen hierna regelmatig terug voor een zogenaamde nazorgbehandeling. Hierbij wordt allereerst vastgesteld hoe de parodontale conditie op dat moment is. Op basis van deze gegevens wordt de behandeling uitgevoerd. Deze kan bestaan uit gerichte mondhygiëneinstructie, gebitsreiniging en waar nodig scaling en rootplaning. Zo nodig wordt het gebit gepolijst. Indien blijkt dat de situatie duidelijk veranderd is, wordt de parodontoloog om advies gevraagd. Meestal ziet de parodontoloog de nazorgpatiënt één keer per jaar terug, voor een evaluatie van de parodontale gezondheid. Bij een stabiel resultaat wordt de patiënt voor verdere nazorg terugverwezen naar de huistandarts of mondhygiënist. Op verzoek kan de nazorg ook in regie van de Parodontologsiche Kliniek worden voortgezet. Regelmatige nazorgbehandelingen zijn essentieel voor een blijvend goed resultaat.

 

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022