Telefoonnummer: 070-3615146

J.T.van Tol

J.T.van Tol

Bij- en nascholing

23-01-2020:
Informatie avond ” Kaakchirurgie ” voor tandartsassistentes 2020.
Sprekers: Marjol Vos, MKA-chirurg, Peter Lansen, kindertandarts Centrum Bijzondere
Tandheelkunde, Tim van der Zwam, anaesthesist, Pascal Houpermans, MKA-chirurg.
Auditorium HagaZiekenhuis te Den Haag

 

15 oktober 2019;
Basic Life Support
Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde OSG
Docent; Mw. A. Bakker, Mw. E. Landman
Parodontologische Kliniek Den Haag, in Den Haag

 

26 september 2017:
Lezing/ uitleg; EMS Airflow, Perioflow
Sprekers; Mw. S. Bakhshi en Dhr. M. Dikken.
Parodontologische Kliniek Den Haag, te Den Haag

3 oktober 2017:
Cursus Herhaling Reanimatie Volwassenen en AED (BLS/AED)
Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde VvAA
Parodontologische Kliniek Den Haag, te Den Haag

 

27 januari 2015:
cursus “digitale mondfotografie”
Docent; Peter-Paul Schouten
Parodontologische Kliniek Den Haag , Den Haag

6 en 7 november 2015:
Training Ware Communicatie: “De training interne en externe communicatie”.
Trainers: Barbara van der Reijken, Saskia Kramer.
Lezing; “Help mijn baas is een Aap”.
Spreker: Patrick van Veen
Apemanagement.
Kasteel Poelgeest te Oegstgeest

 

3 april 2014:
Wetenschappelijke avond
“Luisteren met je ogen”; spreker Geert Hommes
Hotel van der Valk Nootdorp

9 oktober 2014:
Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie & Bijzondere Tandheelkunde
” Vermist is erger dan dood ”
Forensische odontologie: identificatie van onbekende doden aan de hand van het gebit.
Juridische aspecten en de rol van de tandarts.
Sprekers; Doreth van den Heuvel, Frithjof Kroon
HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, Den Haag

 

18 januari 2013
Mini Symposium: “De moeilijk behandelbare patiënt in de tandartspraktijk”; Prof.dr. A. de Jongh; Parodontologische Kliniek Den Haag te Den Haag.

12 februari 2013
cursus: “Opfris Reanimatie Volwassen en AED (BLS/AED)”; Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde VvAA; Parodontologische Kliniek Den Haag te Den Haag.

27 september 2013
Jubileum symposium Parodontologische Kliniek Den Haag; “Obesitas signaleren, -taak voor de tandarts”, dr. I. Van Rosenstiel-Jadoul; “Parodontitis, obesitas, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten: wie heeft de controle? ; drs. W.J.Teeuw; Theater Diligentia, Den Haag.

2 november  2013
Landelijke Standby-dag
RAI, Amsterdam

 

17 april 2012
De WIP richtlijn & uw praktijk, Parodontologische Kliniek Den Haag

13 oktober 2012
“Tandheelkundige Radiologie voor Assisterenden”; Prof.dr. P.F. van der Stelt; Parodontologische Kliniek Den Haag

3 november 2012
Landelijkse Standby Dag;de Rai te Amsterdam

 

14 maart 2011
Reanimatie en AED, hulpverlener, opfris, Parodontologische Kliniek, Den Haag

5 november 2011
Landelijke Standbydag voor assistente(s); RAI, Amsterdam

 

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022