Telefoonnummer: 070-3615146

Patiënt worden

Aanname nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten die zijn doorverwezen door hun tandarts, mondhygiënist, huisarts, specialist, diabeteszorg, of een second opinion willen, zijn welkom in onze praktijk. Wij hebben geen wachtlijst, waardoor wij met u op korte termijn een afspraak kunnen plannen bij één van onze parodontologen of implantoloog.

Inschrijving als patiënt bij de Parodontologische Kliniek Den Haag gebeurt op verwijzing van de eigen tandarts. Het komt voor dat de vrijgevestigde mondhygiëniste, uw huisarts of medisch specialist naar ons verwijst. Dat kan indien uw tandarts instemt met de verwijzing. U dient op uw eerste afspraak uw verwijskaart of verwijsbrief mee te nemen. Zonder verwijzing kunt u uitsluitend bij ons terecht voor een second opinion.

top ↑

 

Afspraak maken

Wij zijn voor het maken van een afspraak bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7.45 tot 16.30 uur op (070) 3615146. Tijdens het maken van de eerste afspraak zal de receptioniste u telefonisch uitleg geven over de inhoud van uw eerste bezoek bij ons en de te verwachten kosten. Zij stuurt u een bevestiging van uw afspraak, routebeschrijving, gezondheidsvragenlijst, begroting (tevens akkoordverklaring) en een instructiefolder wat te doen voorafgaand aan uw eerste bezoek.

top ↑

 

Eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek bij ons maakt u kennis met de parodontoloog. Aan de hand van uw gezondheidsvragenlijst en een uitgebreid onderzoek zullen de diagnose en de behandelingsmogelijkheden met u worden besproken. Een kostenbegroting komt eveneens aan de orde.

top ↑

 

Gezondheidsvragenlijst

De gezondheidsvragenlijst wordt u toegestuurd en dient voorafgaand aan uw eerste bezoek bij ons zorgvuldig door u te worden ingevuld. Het is voor ons van groot belang en in belang van uw veiligheid om bij iedere afspraak kennis te nemen van uw eventuele ziekten, afwijkingen, medicijn gebruik en leefgewoonten. Zij kunnen doorslaggevende invloed hebben op de gezondheid van de mond alsmede op het verloop en het resultaat van onderzoek en behandeling. Hiervoor zal bij iedere behandeling geïnformeerd worden naar uw gezondheid en medicijn gebruik. Op de door u verstrekte gegevens hanteert de Parodontologische Kliniek Den Haag het zogenoemde “Privacy regelement” ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

top ↑

 

Second opinion

Bij een verzoek om een second opinion – een onderzoek met diagnosestelling en (schriftelijk) advies hoeft u geen verwijsbrief in uw bezit te hebben. Na een second opinion volgt geen behandeling bij ons tenzij uw tandarts ons alsnog daar om verzoekt.

top ↑

 

Kostenbegroting

Na het eerste onderzoek bij ons ontvangt u een begroting van de te verwachten behandeling. In de omschrijving van de behandeling maken wij gebruik van de prestatiecodes. Gebruikmakend van deze codes kunt u in uw verzekeringspolis terugvinden welk deel van onze behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Afhankelijk van uw verzekeringspolis en uw verzekeringsmaatschappij kan het te vergoeden deel aanzienlijk variëren.

Kinderen en jeugdige patiënten tot 18 jaar krijgen de behandeling volledig vergoed. Voor medisch gecompromitteerde en gehandicapten patiënten is het in een aantal gevallen mogelijk volledige vergoeding van de behandeling bij de verzekeraar aan te vragen.

top ↑

 

Betaalwijze

Het is gebruikelijk dat u de kosten van uw behandeling bij de Parodontologische Kliniek Den Haag direct aan de balie betaalt. Dit kan d.m.v. pinbetaling of contante afrekening. Na betaling krijgt u een factuur mee voor uw verzekering als bewijs van betaling. De volgende behandelingen dienen direct aan onze balie te worden voldaan:

  • Intake consult.
  • Herbeoordelingsconsult, evaluatie consult en eventuele tussentijdse consulten bij de pardontoloog of implantoloog.
  • Parodontale nazorg behandelingen bij de mondhygiënist(e) of preventie-assistente.
  • Röntgenfoto’s die gemaakt worden tijdens nazorg behandeling bij de mondhygiënist of tijdens een consult bij de parodontoloog of implantoloog.
  • Bacteriologisch onderzoek.
  • Mondhygiëne artikelen.

Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden.

top ↑

 

Voor alle overige behandelingen zult u de factuur via ons administratiekantoor Infomedics ontvangen. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl

Op onze declaraties zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing.

  • Klik hier voor de betalingsvoorwaarden

Voor vragen of informatie over declaraties en/ of betalingen kunt u terecht op www.infomedics.nl of u kunt bellen met: 036-2031900.

top ↑

 

Niet nakomen van afspraken

De Parodontologische Kliniek Den Haag brengt kosten in rekening als afspraken niet na worden gekomen en/ of niet tijdig worden geannuleerd. Helaas zijn wij genoodzaakt om afspraken die later dan 48 uur op werkdagen niet van te voren zijn afgezegd of niet zijn nagekomen bij u in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk niet of te laat verschijnen op uw afspraak kunnen wij niet instaan voor de continuïteit van uw behandeling. Op alle behandelingen zijn de betalingsvoorwaarden van Uwnota.nl van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden.

top ↑

 

Aanvullende Tandartsverzekering

Restitutie polis
Indien u een verzekering hebt afgesloten op restitutie basis dient u onze declaratie aan ons te voldoen. De declaratie stuurt u vervolgens op naar uw verzekeraar. Uw declaratie zal volgens polisvoorwaarden worden vergoed.Vergeet vervolgens niet om op het declaratieformulier van uw zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan u moet worden uitgekeerd en niet aan www.infomedics.nl.

Natura polis
Omdat de Parodontologische Kliniek met geen enkele verzekeringsmaatschappij een natura polis heeft afgesloten handelt u zoals onder “ restitutie polis".

top ↑

 

Basisverzekering

Per 1 januari 2011 is jeugd tot 18 jaar voor tandheelkundige ingrepen verzekerd op grond van de basisverzekering.
Medisch gecompromiteerden en gehandicapten waarvoor toestemming is gegeven voor parodontale behandeling onder artikel 2.7 zijn dat eveneens. Voor deze patiënten kunnen wij onze declaratie bij de meeste verzekeraars direct indienen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde www.knmt.nl

M.b.t. de keuze van een aanvullende verzekering en restitutie van (een deel) van de kosten die u maakt voor parodontale behandeling adviseren wij u de volgende drie websites te raadplegen.

top ↑

Contact

Parodontologische Kliniek Den Haag
Koninginnegracht 56
2514 AE  Den Haag

Tel: 070-3615146
E-mail: info@paro-denhaag.nl

 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag:
7:30 - 16:30
Dinsdag:
7:30 - 16:30
Woensdag:
7:30 - 16:30
Donderdag:
7:30 - 16:30
Vrijdag:
7:30 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan onze praktijk?

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022