Telefoonnummer: 070-3615146

Praktijknieuws

Nieuwe behandelaren

Suraya Menke MSc Parodontoloog ACTA 

Suraya Menke is in 2007 afgestudeerd als algemeen tandarts aan het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Ze heeft hierna 9 jaar gewerkt als algemeen tandarts met een affiniteit voor tandheelkunde bij kinderen. Tevens heeft ze vrijwilligerswerk als tandarts gedaan in Kenia en de Dominicaanse Republiek. In 2015 heeft Suraya in Suriname haar bijdrage geleverd als tandarts en besloot in 2017 te starten met de master-opleiding tot parodontoloog aan de Acta. Met een goed resultaat (cum laude) studeerde zij in juni 2020 af. Ze hoopt haar kennis en klinische ervaring te verbreden door een bijdrage te leveren aan de patiëntenbehandeling in de Parodontologische Kliniek Den Haag. Haar ambitie is om haar patiënten de beste individuele zorg (op maat) te verlenen. 

Simone Cortellini MSc Parodontoloog en implantoloog  

Simone Cortellini is in 2014 als tandarts aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgestudeerd. Na een jaar als algemeen practicus in Nijmegen en Westerfoort deed hij de EFP gecertificeerde MSc opleiding in parodontologie en orale implantologie aan de Katholieke Universiteit (KU) Leuven en rondde hij die in 2020 succesvol af. Naast zijn klinische werk aan de universiteit is hij PhD-onderzoeker. Het onderwerp van zijn onderzoek is de toepassing van autologe bloedderivaten voor botregeneratie bij implantologie. Hij is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties in peer-reviewed tijdschriften en hoofdstukken in tandheelkundige boeken. Hij doceert op nationaal en internationaal niveau op het gebied van de regeneratieve parodontologie en de implantologie en ontving de “European Prize for Clinical Innovations in Implant Dentistry” van de EAO tijdens de EAO-meeting in Wenen in 2018 en de EAO-meeting in Lissabon in 2019. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP), European Federation of Periodontology (EFP) en European Association for Osseointegration (EAO).


Ilara Zerbo benoemd

   Sinds 5 april 2019 is Ilara Zerbo, tandarts-parodontoloog NVvP, benoemd tot voorzitter van deze beroepsvereniging. 

 

 

 

 


ISO certificering

   Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.

 

 

 

 

 

 


Lezing; “Je vermoedt een breuk,- wat nu?”

    

 Op 21 februari 2017 heeft het team van de Parodontologische Kliniek Den Haag een geslaagde       verwijzersavond georganiseerd. Een grote opkomst van geïnteresseerde verwijzers van de kliniek luisterde   naar de interessante lezing van Karim Idzahi, endodontoloog NVvE te Voorhout, met de titel “Je vermoedt   een breuk, -wat nu?.”


 Het stellen van een diagnose en het geven van een prognose zijn soms lastige onderdelen van de   endodontische tandheelkunde; zodoende ontspon zich een levendige open discussie n.a.v. deze lezing.
 Deze discussie zette zich voort tijdens de informele afsluiting onder het  genot van een drankje en een   hapje.

 


ISO certificering

Op 5 juli 2016 hebben wij de jaarlijkse opvolgaudit i.v.m. de continuering van ons kwaliteitscertificaat ISO 9001:2008 gehad. Dit is met een positief resultaat afgesloten. In juli 2017 zal er opnieuw een opvolgaudit plaatsvinden.


PED Talk, Tine Vangsted

Tine Vangsted, parodontoloog-implantoloog, hield een inspirerende PED talk op het 80 jarige NVvP lustrum congres


 


Communicatietraining voor het team

Begin november 2015 heeft het team een communicatietraining gevolgd met aandacht voor externe en interne communicatie.

Wij vinden het belangrijk om open, duidelijk en transparant te communiceren met onze patiënten en als team. Door dit te trainen blijven wij scherp en leren wij van elkaar.

De training sluit ook mooi aan op ons ISO kwaliteitsbeleid om hier regelmatig aandacht aan te besteden. Een andere aanleiding was de uitslag van ons patiëntentevredenheidsonderzoek. De scores waren op veel punten positief en lovend. Dit willen we graag vasthouden en tegelijk willen we de gemaakte opmerkingen ter verbetering serieus nemen en mee aan de slag gaan. Dat hebben we meegenomen tijdens de training. Het was een leerzame en fijne dag.


ISO-Certificatie

      

Sinds juli 2015 zijn wij in het bezit van een ISO 9001:2008 certificaat van KIWA N.V., geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Wij hanteren een kwaliteitsmanagementsysteem, dat in overeenstemming is met de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008. Alle bedrijfsprocessen zijn in kaart gebracht en zullen in een continue proces bewaakt worden met oog op het verhogen van de klanttevredenheid en de veiligheid.


Feestelijk 25-jarig Symposium Parodontologische Kliniek Den Haag

Tine Vangsted, Parodontoloog en Implantoloog en haar medewerkers vierde vrijdag 27 september jl. het 25-jarig bestaan van de Parodontologische Kliniek Den Haag met een jubileumsymposium “Een gezonde mond in een gezond lichaam”.

Voordrachten dr. Ines von Rosenstiel-Jadoul en Wijnand Teeuw

Tijdens dit symposium sprak Dr. Ines von Rosenstiel-Jadoul, algemeen kinderarts/internist en parodontoloog Wijnand Teeuw, DDS, promovendus afd. Parodontologie ACTA, over het verband tussen Parodontitis en andere ziektebeelden zoals obesitas, diabetes & hart- en vaatziekten. De noodzaak van interdisciplinaire samenwerking tussen geneeskunde en tandheelkunde, zorgverleners in de preventie van mondziekten en de grote chronische ziekten werd duidelijk aangetoond.

 

 Donatie Stichting Medical Checks for Children

 De genodigden werden verzocht om i.p.v inschrijfgeld een donatie te doen aan de Stichting Medical Checks for Children.   Wethouder Rabin Baldewsingh van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Ondersteuning heeft de cheque van de   gezamenlijke donaties onthuld en overhandigd aan dr. von Rosenstiel-Jadoul, medestichter van M.C.C..

 

 Inspirerende monoloog door Jhanna Houweling

Als laatste gastspreker was Jhanna Houweling op toneel om een ieder te inspireren “met andere ogen” de wereld in te kijken en de medemens tegemoet te treden. Met een feestelijke borrel met muzikale omlijsting werd de middag afgesloten.


Professor dr. Ad de Jongh geeft cursus aan gehele team

“Beter omgaan met de moeilijk te behandelen patiënt in de Parodontologische Kliniek”

Op 18 januari j.l. gaf Professor dr. A. de Jongh voor het hele team van de Parodontologische Kliniek Den Haag bovengenoemde cursus. Hij attendeerde het team op het feit dat 25 % van de Nederlandse bevolking afwijkend gedrag vertoont, gaf daar voorbeelden van en behandelde in het bijzonder het omgaan met de angstige patiënt. Door de heldere informatie en de
interactieve wijze van onderwijs kan het gehele team terugkijken op een zeer geslaagde cursus.

 

 


Voorlichting over het gebit op scholen

     

Veertien medewerkers van de kliniek hebben 2 aan 2 voorlichting gegeven op twee lagere scholen in Den Haag.
De preventie van cariës, erosie en bloedend tandvlees kwam op speelse wijze aan bod.


Mevrouw Vangsted, parodontoloog, geeft voorlichting over het gebit aan de diabetes patiënt

Lees meer   

Contact

Parodontologische Kliniek Den Haag
Koninginnegracht 56
2514 AE  Den Haag

Tel: 070-3615146
E-mail: info@paro-denhaag.nl

 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag:
7:45 - 16:30
Dinsdag:
7:45 - 16:30
Woensdag:
7:45 - 16:30
Donderdag:
7:45 - 16:30
Vrijdag:
7:45 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan onze praktijk?

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022