Gezondheid en parodontitis

In de wetenschappelijke literatuur van de laatste 10 jaar wordt aangegeven dat systemische factoren de parodontale gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. Diabetes, osteoporose, zwangerschap en ziekten die het immuunsysteem verstoren zijn er voorbeelden van. Een reeks van medicijnen is geassocieerd met een verhoogd risico op parodontitis. Zo ook de hormonen behandeling t.b.v. IVF. Transplantatie patiënten in immuun suppresive en antihypertensive behandeling of patiënten behandeld met anti-epileptica kunnen hyperplasie van de gingiva oplopen.

Er zijn eveneens steeds duidelijker aanwijzingen dat een parodontale infectie de algehele gezondheid ongunstig kan beïnvloeden. Het staat vast dat parodontitis een negatieve invloed heeft op de stabilisatie van de gezondheid bij patiënten met diabetes en longaandoeningen. Parodontitis wordt sterk geassocieerd met cardiovasculaire ziekten, vroeggeboren baby’s, reumatoïde artritis en onbegrepen koortsen bij transplantatie patiënten. Er zijn casussen bekend van patiënten met hersenabcessen door paropathogene bacteriën. Ook is in Nederland gerapporteerd over een met Actinobacillus actinomycetemcomitans geïnfecteerde pacemaker, een bacterie afkomstig van het tandvlees. Deze bacterie is eveneens, naast de streptokok, gevonden op geïnfecteerde hartkleppen. Sepsis, en in het ergste geval overlijden, veroorzaakt door mondbacteriën is na verwijdering van de derde molaar beschreven.

Recent onderzoek rapporteert over infectie van aterosclerotische plaques met pathogene bacteriën uit het parodontium. Aanwezigheid van ontstekingsmediatoren opgewekt door de parodontale infectie – en met een risico verhogend effect op atherosclerose- is door meerdere auteurs vermeld. Zodoende is volledige kennis van de medische anamnese bij patiënten met parodontitis van onmiskenbaar belang om patiënten te identificeren met medische factoren die behandeling en behandelresultaat beïnvloeden. Omgekeerd zijn er een reeks van aandoeningen, levensfasen, en medicamenteuze- of andere therapieën, waarbij vroegtijdige screening op parodontitis noodzaak is. Hieronder volgt een lijst van aandachtspunten:

Genetische afwijkingen Down Syndroom
Papillon Lefèvre
Hypophosphatasie
Histiocytose X
Het syndroom van Chediak Higashi
Hormonale afwijkingen Puberteit
Zwangerschap
IVF behandeling
Menopauze
Immuun gecompromitteerden Diabetes
HIV infecties
Neutropenie
Leukemie
Immuun suppressieve behandeling
Auto immuunziekten Systemische Lupus Erythemathosis (SLE)
Sjögren’s syndroom
Myasthenia Gravis
Systemische multipele sclerosis (MS)
Myalgische Encephalopatie (ME)
Ontstekingsziekten Reumatoïde artritis
Ziekte van Crohn en ulceratieve colitis
Hart en vaatziekten Hartklep insufficiëntie
Atherosclerose/verhoogde bloeddruk/ verhoogd cholesterolgehalte
TIA/Cerebraal incident

Chronische longaandoeningen
Epilepsie
Nier insufficiëntie
Osteoporose
Ernstig tekort aan voedingstoffen.
Bij meerdere kankervormen waarbij het immuun systeem door de ziekte of de bestrijding daarvan is gemodificeerd.
Patiënten die transplantatie of implantatie zullen ondergaan

Medicamenteuze behandeling geassocieerd met parodontale aandoeningen

 • Anti-epileptica
  Difantoine
 • Immuun suppressiva
  Cyclosporine A
  Cortisone
 • Bloeddrukverlagende middelen (Antihypertensiva)
  Nifedipine
  Verapamil
 • Psychopharmaca
 • Cytostatica

Radio therapie

Als gevolg van radiotherapie in het hoofd-halsgebied bestaat o.a. een aanzienlijk risico op aantasting van de speekselklieren met als gevolg hyposialie of zelfs xerostomie. De patiënt klaagt in dat geval over een droge branderige mond. De patiënt heeft extra preventieve maatregelen nodig tegen het escaleren van cariës en parodontitis.