Praktijknieuws

Lezing; “Je vermoedt een breuk,- wat nu?”Op 21 februari 2017 heeft het team van de Parodontologische Kliniek Den Haag een geslaagde verwijzersavond georganiseerd. Een grote opkomst van geïnteresseerde verwijzers van de kliniek luisterde naar de interessante lezing van Karim Idzahi, endodontoloog NVvE te Voorhout, met de titel “Je vermoedt een breuk, -wat nu?.”
Het stellen van een diagnose en het geven van een prognose zijn soms lastige onderdelen van de endodontische tandheelkunde; zodoende ontspon zich een levendige open discussie n.a.v. deze lezing.
Deze discussie zette zich voort tijdens de informele afsluiting onder het  genot van een drankje en een hapje.


ISO certificering

Op 5 juli 2016 hebben wij de jaarlijkse opvolgaudit i.v.m. de continuering van ons kwaliteitscertificaat ISO 9001:2008 gehad. Dit is met een positief resultaat afgesloten. In juli 2017 zal er opnieuw een opvolgaudit plaatsvinden.


PED Talk, Tine Vangsted

Tine Vangsted, parodontoloog-implantoloog, hield een inspirerende PED talk op het 80 jarige NVvP lustrum congres


Communicatietraining voor het team

2015-november
Begin november 2015 heeft het team een communicatietraining gevolgd met aandacht voor externe en interne communicatie.
Wij vinden het belangrijk om open, duidelijk en transparant te communiceren met onze patiënten en als team. Door dit te trainen blijven wij scherp en leren wij van elkaar.
De training sluit ook mooi aan op ons ISO kwaliteitsbeleid om hier regelmatig aandacht aan te besteden. Een andere aanleiding was de uitslag van ons patiëntentevredenheidsonderzoek. De scores waren op veel punten positief en lovend. Dit willen we graag vasthouden
en tegelijk willen we de gemaakte opmerkingen ter verbetering serieus nemen en mee aan de slag gaan. Dat hebben we meegenomen tijdens de training. Het was een leerzame en fijne dag.


ISO-Certificatie

foto team iso 17-07-2015iso-certificaat

Sinds juli 2015 zijn wij in het bezit van een ISO 9001:2008 certificaat van KIWA N.V., geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Wij hanteren een kwaliteitsmanagementsysteem, dat in overeenstemming is met de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008. Alle bedrijfsprocessen zijn in kaart gebracht en zullen in een continue proces bewaakt worden met oog op het verhogen van de klanttevredenheid en de veiligheid.


Feestelijk 25-jarig Symposium Parodontologische Kliniek Den Haag

Tine Vangsted, Parodontoloog en Implantoloog en haar medewerkers vierde vrijdag 27 september jl. het 25-jarig bestaan van de Parodontologische Kliniek Den Haag met een jubileumsymposium “Een gezonde mond in een gezond lichaam”.

Voordrachten dr. Ines von Rosenstiel-Jadoul en Wijnand Teeuw

Obesitas signaleren, een taak voor de tandarts?Tijdens dit symposium sprak Dr. Ines von Rosenstiel-Jadoul, algemeen kinderarts/internist en parodontoloog Wijnand Teeuw, DDS, promovendus afd. Parodontologie ACTA, over het verband tussen Parodontitis en andere ziektebeelden zoals obesitas, diabetes & hart- en vaatziekten. De noodzaak van interdisciplinaire samenwerking tussen geneeskunde en tandheelkunde, zorgverleners in de preventie van mondziekten en de grote chronische ziekten werd duidelijk aangetoond. (Klik hier om de presentatie te downloaden.)

Donatie Stichting Medical Checks for Children

Onthulling van de cheque.De genodigden werden verzocht om i.p.v inschrijfgeld een donatie te doen aan de Stichting Medical Checks for Children. Wethouder Rabin Baldewsingh van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Ondersteuning heeft de cheque van de gezamenlijke donaties onthuld en overhandigd aan dr. von Rosenstiel-Jadoul, medestichter van M.C.C..

Inspirerende monoloog door Jhanna Houweling

Als laatste gastspreker was Jhanna Houweling op toneel om een ieder te inspireren “met andere ogen” de wereld in te kijken en de medemens tegemoet te treden. Met een feestelijke borrel met muzikale omlijsting werd de middag afgesloten.


Professor dr. Ad de Jongh geeft cursus aan gehele team

Dr. Ad de Jong
Beter omgaan met de moeilijk te behandelen patiënt in de Parodontologische Kliniek

Op 18 januari j.l. gaf Professor dr. A. de Jongh voor het hele team van de Parodontologische Kliniek Den Haag bovengenoemde cursus. Hij attendeerde het team op het feit dat 25 % van de Nederlandse bevolking afwijkend gedrag vertoont, gaf daar voorbeelden van en behandelde in het bijzonder het omgaan met de angstige patiënt. Door de heldere informatie en de interactieve wijze van onderwijs kan het gehele team terugkijken op een zeer geslaagde cursus.


Voorlichting over het gebit op scholen

nieuws-voorlichtingscholennieuws-voorlichtingscholen2
Veertien medewerkers van de kliniek hebben 2 aan 2 voorlichting gegeven op twee lagere scholen in Den Haag.
De preventie van cariës, erosie en bloedend tandvlees kwam op speelse wijze aan bod.

Mevrouw Vangsted, parodontoloog, geeft voorlichting over het gebit aan de diabetes patiënt
bij-de-tandarts
Lees meer